Albers färglära

SAK, Stockholm, 2002

Albers färglära i skala 1:1
väggmålningar, målade MDF-skivor, stålvajer, broschyr (utfört med bidrag från Konstnärsnämnden)

 

Josef Albers är en av de mest betydelsefulla konstnärerna i det modernistiska 1900-talet. Elev och sedan lärare vid Bauhaus, som genom lång forskning har fördjupat vår förståelse av färg och vårt seende. Hans teori utvecklades genom egen konstnärlig verksamhet och arbete som lärare, och bygger på färgernas ömsesidiga påverkan.

Han åskadliggjorde teorin inom ramen för en enkel, ändamålsenlig och objektiv formvärld. Hans arbete kan ses som en passionerad forskning i färger och i vårt seende; han själv såg det som ett sätt att öppna våra ögon. Det finns en del givna problem och fenomen som Albers hittat lösningar på och förklaringar till, som använder sig av fantasi mera än av systematik. Hans arbete relaterar till en tvådimen­sionell yta av ett tryck eller en målning. 

Eftersom man ofta stöter på den problematiken vid färgsättning av riktiga rum och hus, har jag som både är arkitekt och konstnär redan tidigare funderat på använd­barheten av hans färglära i full skala, d.v.s. i riktiga rum, tredimen­sionellt. 

Jag har utgått från hans teori, och via fullskaliga modeller sökt överensstämmelser och skillnader mellan två och tre dimensioner för färg i ”interaction” (Albers eget uttryck för färgernas samspel och växelverkan). Det slutgiltiga resultatet från projektet kommer att visas på Sveriges Allmänna Konstförening, SAK.

Viktiga aspekter som inverkar är:

  • form och placering,
  • kvantitet (mängd, utsträckning, antal upprepningar),
  • kvalitet (ljusintensitet, färgton),
  • betoning.

Resultatet kan vara intressant för studerande och yrkesverksamma arkitekter, inredningsarkitekter och konstnärer andra som är intresserade av konst och färg. Som komplettering till utställningen kommer det att finnas en broschyr, och ett seminarium kommer att hållas på SAK.