Category / Utställning

    Loading posts...
  • Galleri Ping Pong, Malmö 1999

    I utställningen Micro och Macro visas skulpturala bilder i stålplåt. Materialet bearbetas växelvis med yxa, slägga och andra handverktyg. Monokroma färglager ömsom skrapas, ristas och slipas bort. Bilden får gradvis växa fram – appliceras för att sedan tas bort, om och om igen, i en både våldsam och meditativ process. Verket är således en yta…