Det är en lustig känsla…

Förslag Umedalen Skulptur 2004 (inte genomförd)

Genomskinnlig  PETG, PVC, aluminium

Verket alluderar på genomskinlig­heten och avmystifieringen av döden. Den direkta impulsen till verket var spekulationer om frystorkningen av lik som en ny teknik för jordfästningen av döda.

Verket föreställer två begravningskapell i plast (PETG) med varsin kista  av genomskinnlig PVC och piedestal av aluminium. Storleken är något mindre än naturlig: kistorna är 160cm långa och husen i förminskad skala 1:1, d.v.s. med rumsmått 140x180cm och 260cm på höjden.

Utformningen av detaljer och materialvalet till både kapellet och kistan ska påminna om rationella och återvinningsbara förpackningar.