Du sköna nya värld

Konstnärshuset, Stockholm, 2000-2001
Västerås Konstmuseum, 2001

 

Du sköna nya värld
Oljemålningar 33x45cm

Innanför och utanför
Diabilder, aluminiumbord (6m), 12 diabildsprojektorer, aluminiumskena (6m), frigolit

Med huvudet på skaft
ca 400 kålhuvuden, spånskivor, träreglar, aluminium, elmotorer

 

Utställningstext

Med installationen Du sköna nya värld berättar Izabela Knochenhauer en historia med  många in- och utgångar. Den handlar på ett plan om längtan efter skönhet och berör den utopiska tanken: Det förlösande målet för vilket alla medel är tillåtna.

Utopiskt tänkande har lett till förintelse och katastrof. Den utopiska tanken har även sin näring i vetenskapens landvinningar. Övertoner av hybris från vetenskapens laboratorier klingar förföriskt: Evigt liv – evig ungdom, ett slut på allt lidande – ett slut på all begränsning i tid och rum. Människan tar kommando över rymden, över materien och över sin egen arvsmassa.

Izabela Knochenhauer tar oss med på en vandring i detta tematiska vrakgods.

Installationen är hopfogad av flera olika verk: Med huvudet på skaft; 500 verkliga kålhuvuden på pinne i symetriskt mönster, varav ett mindre antal rörliga. Innanför och utanför; på ett sex meter långt bord projiceras förvrängda bilder av djur, ackompanjerat till ljudet av vattendroppar och enstaka skrammel från laboratorieinstrument. Ett antal mindre målningar med motiv på leksaksdjur inbegripna i sociala aktiviteter; bergsklättring, strandliv etc. Stora oljedukar i vitt porträtterande utspritsade gräddklickar. Skulptur med vita ballonger i form av en DNA-Iik kedja.

Izabela Knochenhauers konst är inget enkelt argument mot det utopiska utan har redan lyssnat av kritiken och är på väg vidare. Installationen påminner inte och varnar entydigt om det utopiska vansinnet. Den spelar med några takter och uttrycker en medkänsla med mänskligt tillkortakommande. Den talar till vår till synes bottenlösa längtan efter ett himmelrike på jorden. Där finns också en vändning mot det chockerande: Naturen slår tillbaka. Vi blir betraktade av kålhuvuden som i en stum, jordbunden intelligens framför sin klagan. Vi träder in i ett övergivet laboratorium och ser spåren av urartade djurexperiment.

Izabela Knochenhauers produktion har gått från ett nonfigurativt måleri till ett skapande som omfattar både måleri, fotografi, skulptur och musik. Hennes tidiga verk hämtade sin inspiration från ett abstrakt mikrokosmos och byggde på starka färger och djupverkan. Om man vill kan man se en utvecklingslinje från dessa arbeten till ett mer medvetet utforskande av det mikrokosmos som tar plats inom den levande organismen: DNA, arvsmassa. Izabela Knochenhauer tycker att likheten mellan oss och våra närmaste släktingar bland djuren borde få fler människor att fundera. Hon känner ett obehag inför hur vi ser på djuren – än som lekkamrater, än som föda eller icke-kännande objekt som vi har rätt att utsätta för vad som helst.

Installationen Du sköna nya värld svävar mellan dessa två poler: Den oövervinnliga lockelsen i det nya och sköna och skräcken inför vår brist på medvetenhet och respekt för naturens innersta kärna.

Anders Sahlstrand, fil.dr.