Galleri Ping Pong, Malmö 1999

I utställningen Micro och Macro visas skulpturala bilder i stålplåt. Materialet bearbetas växelvis med yxa, slägga och andra handverktyg. Monokroma färglager ömsom skrapas, ristas och slipas bort. Bilden får gradvis växa fram – appliceras för att sedan tas bort, om och om igen, i en både våldsam och meditativ process. Verket är således en yta där någonting har pågått över tid, en serie gester som motverkar varandra. Handlingen, den repetitiva rörelsen, blir en koreografi och en ritual där konstnären letar sig framåt mellan ödeläggelse och uppbyggande.

Dynamiken mellan att skapa och rasera är återkommande sedan många år i Drotts konstnärskap, liksom sökandet efter något storartat i det till synes banala. Drott tar fasta på triviala gester, som när de skalas av och intensifieras får tyngd och innehåll. Ur repetitionen föds gradvis en förändring.

Utställningens titel antyder ett sökande enligt en systematisk metod. Kanske är det själva försvinnandet i sig som eftersöks. I utrymmet som lösgörs efter det försvunna finns en optimistisk uppmaning att fylla på nytt och att söka vidare. I försvinnandet frigör sig bilden från de berättelser som bygger upp den, och existerar i rummet på sina egna villkor.

SparaSpara