Micro och macro

Galleri Ping-Pong, Malmö, 1999

Olja på duk, olika storlekar30-200 cm

 

 

Jag visar en grupp målningar (olja på duk) som refererar till olika samtida bildvärldar; de blandar abstrakt och mer eller mindre föreställande. Målningarna har in i det sista växlat plats med varandra och fixerats först nu på utställningen. Till sitt innehåll relaterar de till andra bilder från vår omvärld, till exempel från dator, dataspel, teleskop och elektronmikroskop.

Jag gör som målare alltid gjort, d.v.s. intresserar mig för nya medier som uttrycker sig med bild, och för deras inflytande över bilden inom oss.

Många konstnärer arbetade kring förra sekelskiftet med det nyupptäckta fotografiet som hjälpmedel i sökandet efter den adekvata bilden. Senare blev tidningsbilden, serietidningen och fotot en mellanhand för popkonstnärer.

Flera nya sorters bilder har tillkommit på senare tid och jag är inte oberörd och inte opåverkad. När ett nytt medium introduceras, kan man som konstnär inte vara likgiltig. Så uppfattar jag mitt intresse för 3D-bilden, dess speciella djup och dess inflytande över vår fantasi och uppfattning om det realistiska.

På mig personligen har bilder från teleskop och elektron­­mikro­skop haft störst inflytande. Tänk att få se saker som angår oss starkt (kroppen, materia, kosmos), som vi inte kan se med blotta ögat, men som så småning­om ändå blir allmängods! 

Med den mängd bilder som idag produceras enkelt och billigt hinner få bli mer än ett flimmer. Även viktiga bilder fångar vårt intresse endast en mycket kort tid. Att jag målat denna serie innebär att jag å ena sidan vill göra måleriet delaktigt i det övriga, samtida bildflödet, å andra sidan vill bevara den målade bildens auktoritet och trovärdighet.